ญี่ปุ่น Hoodie โจมตี Titan Cloak ถุงมือ Shingek No Kyojin Scouting Legion Anime Cosplay Green Cape
ความแปลกใหม่และพิเศษใช้
อะนิเมะ Hapyto Hatake Kakashi Headband หน้ากากถุงมืออาวุธ Cosplay Prop
ความแปลกใหม่และพิเศษใช้